Meer energie uit zon en wind

Netwerkbijeenkomst woensdag 6 maart

Een van de uitdagingen waar Gelderse gemeenten, regio's en de provincie samen voor aan de lat staan is het opschalen van energie uit wind en zon. Waar lopen initiatieven in de praktijk tegen aan? Wat werkt om wind en zon- projecten te realiseren? Wat hebben we van elkaar nodig en wat kunnen we leren van de projecten die (bijna) gerealiseerd zijn?

Deze onderwerpen stonden centraal tijdens de netwerkbijeenkomst.

Er is gesproken over de mogelijkheden om duurzame energie-inititiatieven op te schalen en implementatie van projecten te versnellen. Wat werkt goed bij het realiseren van wind en zon-projecten? Waar lopen initiatieven in de praktijk tegen aan? Wat hebben we van elkaar nodig en wat kunnen we leren van de projecten die (bijna) gerealiseerd zijn? Deze vragen kwamen aan bod aan de hand van zes voorbeelden uit de praktijk.
 

WindZon
Frisse WindSolarpark Bronckhorst
Wind boven bos
 
Zonne-energie en woningcorporaties
Draagvlak en procesregieBedrijfsleven en zonnepanelen
Do's and don'ts, slimme verbindingen


 

  • Deze werkbijeenkomst richtte zich vooral op beleidsmedewerkers Duurzaamheid en RO van Gelderse gemeenten.
  • Informatie over netwerkbijeenkomsten: ingrid.versteegen@wing.nl

Op deze website is een kaart beschikbaar waarop Gelderse initiatieven op het gebied van duurzame regionale energie staan. Naast de leerervaringen staan per initiatief de contactgegevens van de trekker op de kaart waardoor mensen eenvoudig met elkaar in contact komen. 

Vergroot de afbeelding Vergroot de afbeelding Vergroot de afbeelding