Archief

Overal in Nederland is de energietransitie in volle gang. Deze wordt gedragen door zowel overheden als door enthousiaste en gemotiveerde ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Ook in Gelderland. Vanuit aanvankelijk kleine en op zich zelf staande initiatieven ontwikkelen steeds grotere samenwerkingsverbanden. Duurzame energie is steeds vaker een integraal onderdeel van andere economische ontwikkelingen, bijv. transport, bedrijventerreinen, nieuwbouw en renovatie. Het gaat om een fundamentele systeemverandering: consumenten worden ook producenten, er worden nieuwe technieken ingezet die andere distributiestromen teweeg brengen, het heeft consequenties voor ruimtelijke planning en vergunningverlening en het vraagt nieuwe vormen van organisatie. De weg naar duurzame energie is een proces van innoveren en leren, zowel technisch als institutioneel en organisatorisch. Omdat de ontwikkelingen hard gaan en veel verschillende kanten hebben, is een netwerk een goede werkvorm om op de hoogte te blijven en nieuwe kansen te zien.

“Het Gelders netwerk voor duurzame regionale energie levert mij veel op. Door de bijeenkomsten ben ik altijd meteen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je hoort toonaangevende sprekers en ervaringen uit andere gemeenten. Natuurlijk is ook het leggen van nieuwe contacten een belangrijk aspect. Binnen zo’n netwerk gaat dat drempelloos. Onlangs hadden we een workshop over zonnepanelen op braakliggende grond. Er gebeurde in mijn regio nog niets op dat vlak, maar doordat we in gesprek raakten met een leverancier van panelen, zijn we nu ineens een heel nieuwe vorm van ruimtegebruik aan het erkennen, inclusief de financiering daarvan.”

Marco Vellema, beleidsmedewerker duurzaamheid Regio Rivierenland