Gereedschappen voor het stimuleren van bio-energie uit hout

Gemeenten kunnen maatregelen treffen voor het stimuleren van duurzame energieproductie uit hout. Het gaat hierbij om beleidsontwikkeling, manieren waarop plannen en projecten gefaciliteerd worden en beleidsondersteunende activiteiten zoals kennisnetwerken en publiciteit. De gereedschappen bestaan uit voorbeelden / 'best practices', concrete instrumenten  en ideeën voor het verder ontwikkelen van (inter)gemeentelijk beleid en samenwerking.