De kracht van het netwerk

Tussen 2010 en 2014 gaven de zes gelderse regio's samen met de provincie vorm aan een platform waar gemeenten, ondernemers en burgers kennis en ervaringen uitwisselden over het opwekken van duurzame energie op lokaal en regionaal niveau. Dit netwerk organiseerde themabijeenkomsten en excursies en ontsloot concrete ervaringen uit de praktijk. Het droeg bij aan de energietransitie door kennis te delen, onderwerpen te agenderen en netwerken te bouwen.

Kansen zien, belemmeringen wegnemen, projecten versnellen, was het doel van het netwerk.  

De pagina's in het menu geven informatie weer over wat er gaande was binnen dit netwerk. Deze pagina's zijn sinds begin 2014 niet meer geactualiseerd.

Laatste netwerkbijeenkomst was op

Werken aan de Gelderse Energieagenda

woensdag 15 januari 2014 
Arnhem
  

Vergroot de afbeelding Vergroot de afbeelding Vergroot de afbeelding