Actorenkaart Duurzame Energie Gelderland: staat u er al op?

Kennis en ervaring kan uitgewisseld worden met de nieuw ontwikkelde actorenkaart Duurzame Energie Gelderland waarop te zien is hoe de duurzame initiatieven in de provincie Gelderland georganiseerd zijn en welke leerpunten hieruit voortkomen.

Ga naar de kaart!

De laatste twee toegevoegde lagen zijn 'Onderwijs' en Burgerinitiatieven.
De Onderwijslaag geeft een beeld van de belangrijkste onderwijsinstellingen in en rondom Gelderland die kennis ontwikkelen rond duurzame energie. Door op de de stericonen te klikken vindt u een kort profiel van de kennisinstelling en contactgegevens. De oranje huis-iconen geven de burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie weer. De kaart is volop in ontwikkeling en wordt zeer regelmatig aangevuld met nieuwe initiatieven.

De kaart ondersteunt het Gelderse netwerk van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen die bezig zijn met het ontwikkelen van  regionale duurzame energie initiatieven.

  • Mensen kunnen elkaar snel vinden en de vroege volgers kunnen profiteren van de lessen van de innovatoren. 
  • Met de geplande en gerealiseerde projecten op de kaart kunnen  plannings- en organisatie-issues sneller geïdentificeerd worden.
  • Het is een monitoringsinstrument dat een indicatie geeft van de ontwikkelingen in de richting van de bio-based economy en de productie van duurzame energie in Gelderland.
     

Uw duurzame energie initiatief kan ook op de kaart gezet worden. Neem hiervoor contact op met Anne Kruft (anne.kruft@wing.nl / T 0317 465434).