Gelders duurzaamheids nieuws

November 2013

  • Uit Gelderse begroting 2014: Meer regie op eigen energie. De provincie Gelderland stimuleert en versnelt de overstap van fossiele brand- en grondstoffen (zoals aardolie, aardgas en kolen) naar schone, hernieuwbare energie (zoals zonne- en windenergie) door het ondersteunen van innovaties.
  • Maaisel en houtsnippers voor energie en grondstoffen: Maaisel en haksel dat vrijkomt door terreinbeheer wordt door een krachtenbundeling van tien partijen gebruikt voor de ontwikkeling van grondstoffen als veevoer of biogas. Dat is de intentie van de Biomassa Alliantie die op 6 november van start is gegaan in Diepenveen.  
  • Tender pilots lokale hernieuwbare energie: Dit najaar krijgen bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonerscollectieven de kans een innovatief idee voor lokaal hernieuwbare energieproductie in te dienen. De tender staat open vanaf oktober 2013 tot en met 9 december 2013.

Oktober 2013

September 2013

Augustus 2013

Volg meer Geldersnieuws