Beleidsinstrumenten

Veel Gelderse gemeenten en regio’s hebben hun ambities voor duurzaamheid neergelegd in een visie en ontwikkelen routekaarten hoe daar te komen. De provincie werkt aan de energie in de omgevingsvisie. Er is veel mogelijk, de technische ontwikkelingen gaan erg snel. De overheden hebben geen grote budgetten om eigen projecten uit te voeren en zijn bovendien geen ondernemers. Marktpartijen en burgerinitiatieven pakken echter veel op. De rol van de overheid richt zich op het bijeenbrengen van de partijen. De  routekaarten en de discussies over energie in de omgevingsvisie geven daar richting aan.