Duurzaam benutten van warmte

Netwerkbijeenkomst woensdag 12 juni


Warmte & wind vormen belangrijke bronnen voor duurzame energie. Hoe kunnen we deze bronnen optimaal inzetten?

Warmte

Wist u dat we 15 miljoen kuub aardgas per jaar kunnen besparen als we alle restwarmte in Nederland duurzaam inzetten? Dit op een jaarlijks verbruik van 50 miljard kuub in Nederland, ongeveer de helft van de totale energiebehoefte in Nederland. De regio Arnhem Nijmegen is één van de kansrijke regio’s voor duurzame warmte. Ook voor andere Gelderse regio’s kan duurzame warmte bijdragen aan het realiseren van de energiedoelstellingen. In deze bijeenkomst staan we stil bij kansrijke ontwikkelingen, met name op het gebied van de benutting van restwarmte en koude- en warmte opslag (KWO). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw gemeente en wat levert het op? En hoe kunt u als gemeente dergelijke ontwikkelingen stimuleren, ook in het licht van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen?
 

Voor informatie

  • Deze werkbijeenkomst richtte zich vooral op beleidsmedewerkers Duurzaamheid en RO van Gelderse gemeenten.
  • Informatie over netwerkbijeenkomsten: ingrid.versteegen@wing.nl

Op deze website is een kaart beschikbaar waarop Gelderse initiatieven op het gebied van duurzame regionale energie staan. Naast de leerervaringen staan per initiatief de contactgegevens van de trekker op de kaart waardoor mensen eenvoudig met elkaar in contact komen.