Netwerkbijeenkomst 15 september 2011

Gelderse Gemeenten over Biomassa; energietransitie in de praktijk

Gemeenten werken in toenemende mate actief met elkaar én met het bedrijfsleven samen om een duurzame Gelderse economie van de grond te krijgen. Om hen daarin te ondersteunen heeft de provincie, samen met de regio’s, het Gelders netwerk “Duurzame regionale energie” opgezet; een netwerk voor en door gemeenten en bedrijven.
 
Op 15 september vond in de (duurzame) Cinemec in Ede de netwerkbijeenkomst “Biomassa, duurzaam ondernemen en de rol van de gemeente “ plaats.
De opkomst was groot. Het centrale thema was de mogelijkheden die gemeenten hebben in het stimuleren van biomassa initiatieven. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Allereerst oprichting van bio-energiecentrale de Vallei door het voedingsmiddelenconcern Vika en de  gemeente Ede. Daarnaast konden de deelnemers een kijkje in de keuken nemen van de biomassa-stromen  op het terrein van papierfabriek Norske Skog Parenco in Renkum.
 
Gedeputeerde Annemieke Traag lichtte de ambities van de provincie op het gebied van energie transitie toe en benadrukte het belang van dit soort bijeenkomsten. “De transitie naar duurzame energie vraagt nieuwe manieren van denken en samenwerken. Dat moeten we samen vorm geven en bijeenkomsten als dit dragen hier een steentje aan bij.”
Het belang van een facilterende en activerende rol van de gemeente werd door alle sprekers genoemd. Erik van Tol van de gemeente Ede, benadrukte dat de gemeente proactief te werk moeten gaan om de gestelde ambities ook tot werkelijkheid te maken. “Hiervoor is het belangrijk dat er op het niveau van gemeenten mensen zijn, die de nodige verbindingen kunnen leggen.
 
Om elkaar ook buiten de netwerkbijeenkomsten makkelijk te kunnen vinden te kunnen vinden,  worden de Gelderse  initiatieven “op de kaart gezet”.