Regionale planning en lokale initiatieven

Netwerkbijeenkomst op 19 januari 2012 te Ulft


Het thema van deze netwerkbijeenkomst was “regionale planning en lokale energie initiatieven''.  Dit thema werd uitgewerkt vanuit verschillende invalshoeken:

 • Plannen met energie als belangrijkste pijler: concepten en mogelijke toekomstbeelden. Wat houdt dit in, wat komt er bij kijken en wat vraagt het van gemeentes en ondernemers? 
  Met bijdragen van Sven Stremke en Wim van der Knaap, WUR.
 • Rol van gemeenten en provincie in de transitie naar duurzame energie.   Wat pakken gemeenten en provincie op en wat niet? Wat verwachten  overheden van ondernemers  van elkaar?  Met bijdragen van Rogier van Aaken, provincie Gelderland, over het energie transitieprogramma en Simon Miske over  het afwegingskader Noord Veluwe 
 • Instrumenten
  o De energiekansenkaart van de Achterhoek
  o De actorenkaart duurzame energie van de provincie Gelderland
 • Ervaringen uit de praktijk
  o Energie productie op braakliggende terreinen;
  o Afvalwaterzuivering als energiefabriek, Waterstromen, Lochem
  o Inrichten bedrijventerreinen met energie als pijler, de Laarberg.

De dag duurde van 9.30-16.00 en vond plaats in de DRU Cultuurfabriek te Ulft. Deelname was kostenloos.