Eerste netwerkbijeenkomst op 23 juni 2011

Houtige biomassa, afval of grondstof?

Landelijk wordt in verschillende provincies beleid en regelgeving ontwikkeld om het gebruik van biomassa voor energie te stimuleren. Eén van de onderwerpen die hierin met regelmaat terugkomt is de vraag of houtige biomassa nu afval of grondstof is.

Op 23 juni vond een werkbijeenkomst plaats over het onderwerp: 'houtige biomassa, afval of grondstof?'. De bijeenkomst werd  georganiseerd door de provincie Gelderland in samenwerking met AgentschapNL in het kader van het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Deze bijeenkomst vond plaats bij Patrimonium woonstichting, Boompjesgoed 20 , 3901 MJ Veenendaal.

De bijeenkomst had een werkkarakter waarin aspecten die relevant zijn voor vergunningverlening centraal stonden.  Het werd afgesloten met een bezoek aan de Oranjetoren van de woonstichting Patrimonium. Dit gebouw met 79 appartementen wordt verwarmd door een houtgestookte installatie

Programma

10.00Welkom en achtergrond door Johan Willemsen (Provincie Gelderland
10.10Biomassa: afval of grondstof?
- Het nationaal kader afval door Martin van Nieuwenhoven (Agentschap NL)
- Ervaringen van gemeenten met het afvalvraagstuk en de invulling van provinciale kaders
11.15

Tookit vergunningverlening en factsheets afval: Johan Willemsen (Provincie Gelderland) en Jaap Koppejan (Provincie Gelderland).
- Check door gebruikers op gebruiksvriendelijkheid.

12.45Lunch en presentatie Patrimonium
13.15Excursie houtinstallatie Oranjetoren, Patrimonium
14.15Afsluiting