Gas geven voor duurzame energie

Netwerkbijeenkomst op 4 oktober 2012 te Geldermalsen

Opschalen van lokale duurzame energie initiatieven, dat is de opgave waar Gelderse regio’s en de provincie voor staan. De vraag naar duurzame energie is hiervoor cruciaal. Hoe kunnen gemeenten en regio’s deze vraag vergroten? Vervoer en mobiliteit bieden goede kansen, dit blijkt uit initiatieven zoals de Groene Hub in de stadsregio Arnhem-Nijmegen en de Duurzame Energiesnelweg A15. Beide projecten worden vormgegeven in samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. 

Tijdens de bijeenkomst ‘Gas geven voor duurzame energie’ op 4 oktober stonden deze projecten centraal en gingen we in op de vragen:

  • Hoe organiseren de samenwerkende partijen vervoer en mobiliteit op een manier dat het de productie van regionale en duurzame energie stimuleert?
  • Welke instrumenten zetten zij hiervoor in?
  • Wat zijn de mogelijkheden bij u in de regio om mobiliteit als driver voor de productie van duurzame energie in te zetten?
  • En wilt u misschien ook deelnemen aan de realisatie van de Energiesnelweg?

> verslag van de netwerkbijeenkomst (pdf)
 

 

Informatie over de projecten

  • De Groene Hub gaat over het versnellen van de doorbraak van slim, schoon en duurzaam vervoer in de regio Arnhem Nijmegen. De focus daarbij ligt op groen gas en op logistiek & distributie. Deelnemende overheden, kennisinstellingen en bedrijven dragen hiermee bij aan de transitie naar een groene economie. Meer informatie treft u aan op  http://www.degroenehub.nl/.
  • De Duurzame Energiesnelweg A15 wil een doorbraak creëren in het rijden op groen opgewekte elektriciteit. In 2015 rijden 40.000 mensen in 3.500 elektrische auto’s op de A15. De  groene stroom die hiervoor nodig is zal langs de snelweg zelf worden opgewekt.
    De A15 wordt een groene proeftuin voor innovatieve mobiliteits-en energietechnieken. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Meer informatie treft u aan op  http://www.energie-snelweg.nl/