Lokale en regionale energie-organisaties

Er ontstaan steeds meer verschillende lokale en regionale organisaties gericht op de productie  en de afname van duurzame energie. Ze hebben verschillende rechtspersoonlijkheden zoals coöperaties, verenigingen, B.V.’s;  ze hebben verschillende doelen en opereren op verschillende schaalniveau's. Wat is de kracht  en wat zijn de grenzen van regionale en lokale energieorganisaties? Hoe kunnen overheden en de private partijen goed met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van de energieproductie?