Strategie├źn voor versnellen en opschalen

Gelderland heeft de  ambities om in 2050 energieneutraal te zijn, met als tussendoel voor 2020: 16% duurzaam geproduceerde energie en 20% energiebesparing.  Hiermee volgt de provincie het nationale beleid..

Landelijk is het aandeel hernieuwbare energie gestegen van 1  procent in  1990 tot  4,3 procent in 2011. Om de ambities voor 2020 te halen is in de komende jaren een versnelling en een opschaling van duurzame energieprojecten nodig. Het thema “versnellen en opschalen” komt regelmatig terug in de netwerkbijeenkomsten.  Waar lopen gemeenten tegenaan bij de uitvoering van projecten als energie uit  wind, zon, biomassa en groen gas? Welke strategieën volgt men? Wat werkt? En wat niet?