Ruimtelijke ordening en duurzame energie

Fossiele energie zit onder de grond. Daarom is dit  nooit een onderwerp in de ruimtelijke ordening geweest. Duurzame energie -zon, wind, biomassa-  wordt boven de grond  geproduceerd.  Dit heeft ruimte nodig en is zichtbaar. Als je goed gebruik wilt maken van restwarmte, dan betekent dit iets voor ruimtelijke ordening  en bestemingsplannen. Duurzame energie en energiebesparing  worden een steeds belangrijker thema in ruimtelijke ordening. Wat komt daar bij kijken en hoe kan het goed vorm gegeven worden?