Inspirerende woorden van gedeputeerde Annemieke Traag

Annemieke Traag, gedeputeerde voor Economie (innovatie), Milieubeleid, Klimaat en energie:


“Innovatie, klimaat en energie; deze drie onderdelen uit mijn portefeuille komen op een effectieve manier  bijeen in energiewinning uit biomassa/hout; het onderwerp van deze Gelderse nieuwsbrief voor gemeenten. Het benutten van hout levert een substantiële bijdrage aan de duurzaamheiddoelstellingen van onze provincie. In 2010 heeft de provincie onderzoek uit laten voeren naar de Gelderse mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Op basis daarvan is met en voor de gemeenten een kennis-en leertraject georganiseerd en is er een toolkit ontwikkeld; een succesvolle samenwerking in de innovatieve driehoek: overheid – bedrijfsleven – kennisinstellingen. De gemeenten hebben deze activiteiten als positief en nuttig ervaren én aangegeven dat vervolgactiviteiten nodig zijn. Vandaar dat we in 2011-2012, samen met de regio’s een aantal netwerkbijeenkomsten zullen organiseren; bijeenkomsten waarin overheden, ondernemers en onderzoekers kennis en ervaringen delen rond  praktische thema’s. Op 23 juni a.s. vindt de eerste netwerkbijeenkomst plaats van dit “Netwerk Duurzame Energie Gelderland” bij Patrimonium woonstichting en Veenendaal. Ik nodig u van harte uit en hoop u persoonlijk te ontmoeten in Veenendaal.”