Toolkit vergunningen

> Lees: Uprgrade toolkit!

In de toolkit vergunningen wordt ingegaan op enkele milieuaspecten die ten aanzien van houtgestookte installaties 'bijzonderder' zijn dan ten aanzien van andere installaties in een gemiddelde (kleine) inrichting.

Uit gesprekken met vergunningschrijvers en door discussies op de workshopdagen is duidelijk geworden dat het zinvol is om voor de hieronder vermelde milieu-aspecten een ondersteunende tekst te maken. Deze tekst zou de vergunningverlener op weg moeten helpen om ofwel het betreffende milieuaspect in de vergunning goed te regelen, ofwel het aspect goed mee te nemen in het proces van de totstandkoming van de vergunning.
Het betreft de volgende milieu-aspecten:

► Download de complete tekst 'toolkit vergunningen'

Daarbij leek het verder zinvol om een onderscheid te maken naar enkele soorten van inrichtingen dan wel situaties waarin houtgestookte installaties al wat vaker zijn toegepast of waar toepassing voor de hand ligt. Deze gevallen zijn hieronder weergegeven. Bij doorklikken op de betreffende 'inrichting/situatie' wordt aangegeven welke milieu-aspecten in dat geval van belang kunnen zijn. Uiteraard is dat slechts een indicatie.

1Agrarische bedrijven< 0,5 MWpellets/snippers/stukhout
2Zwembaden< 0,5 MWpellets/snippers
3Kantoor< 0,5 MWpellets
 Kantoor complex1 - 10 MWpellets/snippers
 Bedrijven terreinen1 - 10 MWpellets/snippers
4Woning< 0,02 MWpellets/stukhout
 Flat< 0,5 MWpellets
 Woonwijk1 - 10 MWpellets/snippers
5Energie centrale> 10 MWsnippers


Verder zijn er 2 voorbeelden beschikbaar van 2 (veranderings)vergunningen die door de provincie Gelderland zijn opgesteld: